Velkommen

hos servicedesigneren

Jeg kan hjælpe med at forankre en høj kvalitet i jeres ydelser og produkter. En kvalitet som træfsikkert tager afsæt i brugerens krav, ønsker, drømme og uartikulerede behov. Hvor jeg f.eks. ikke kun skaber et venterum, men designer “den tiltrængte pause”.

Gode brugercentrerede designløsninger er som puslespil. Mange mennesker er med til at forme brikkerne, og jeg hjælper som servicedesigner med at samle dem til et billede, hvor helheden, æstetikken og motivet er tydeligt for alle.